O nama

O nama

onama

PRODUŽENI BORAVAK podrazumeva praćenje polaznika od i do škole, obrok, aktivnosti na školskom programu koji se trenutno obrađuje, podršku u samostalnoj izradi domaćih zadataka, podsticanje kreativnosti u okviru likovnih radionica, upoznavanje sa različitim zemljama, kulturama, tradicijom i umetnošću.

Boravak zadovoljava potrebe roditelja da deca kvalitetno i sadržajno provedu radni dan, pored obaveznog nastavnog dana u školi. Dnevni ritam i aktivnosti su prilagođeni potrebama roditelja i dete, organizovani u prijatnom prostoru i obezbeđeni su potrebni materijali za rad (knjige, pribor).


Obrazovni centar Radionica organizuje:

  • Produženi boravak
  • Dopunske časove, individualne i grupne (matematika, srpski, fizika, hemija)
  • Kreativnu likovnu radionicu
  • Kreativni rad sa decom na zahtev